BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN THÀNH VIÊN

-  Mục đích thu thập thông tin

+ Khi đăng ký thành viên trên Sàn TMĐT Cần Thơ: Người mua, Người bán phải khai báo đầy đủ thông tin để Ban quản trị liên hệ, xác nhận khi thành viên đăng ký sử dụng dịch vụ trên Sàn nhằm đảm bảo quyền lợi cho thành viên.

+ Việc thu thập thông tin chủ yếu bao gồm: Email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ thành viên. Đây là những thông tin mà Ban quản trị cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Ban quản trị liên hệ, xác nhận khi thành viên đăng ký sử dụng dịch vụ trên Sàn nhằm đảm bảo quyền lợi cho thành viên.

+ Ban quản trị và các thành viên có trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư của thành viên. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Ban quản trị về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

- Phạm vi sử dụng thông tin

Sàn sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

+ Cung cấp các dịch vụ đến thành viên;

+ Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa các thành viên và Sàn TMĐT Cần Thơ.

+ Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên.

+ Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.

+ Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Sàn.

- Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân của thành viên

+ Thành viên Ban quản trị Sàn TMĐT Cần Thơ

+ Sàn TMĐT Cần Thơ có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, Tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

- Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Sàn TMĐT Cần Thơ.

- Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Ban quản trị Sàn TMĐT Cần Thơ (Sở Công Thương Cần Thơ)

Địa chỉ: Số 19-21, Lý Tự Trọng, Phường An Phú, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.

Điện thoại: 0292 3830776        Fax : 071.03830778

Email: soct@cantho.gov.vn

- Phương tiện và công cụ để thành viên tiếp cận và chỉnh sửa thông tin cá nhân

+ Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Ban quản trị Sàn thực hiện việc này;

+ Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba đến Ban quản trị. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Ban quản trị sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

- Email nhận thông tin khiếu nại; soct@cantho.gov.vn

- Điện thoại: 0292 3830776      Fax : 071.03830778

- Cam kết bảo mật thông tin cá nhân thành viên

+ Thông tin cá nhân của thành viên được Ban quản trị cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có những quy định khác.

+ Ban quản trị không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

+ Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Ban quản trị sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

+ Ban quản trị bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của thành viên.

+ Ban quản trị không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết các khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

- Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân thành viên

Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, người dùng có quyền gửi email khiếu nại đến soct@cantho.gov.vn với các thông tin, chứng cứ liên quan tới việc này. Ban quản trị cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức trong vòng 24 tiếng để cùng thành viên thống nhất phương án giải quyết.