Chi tiết sản phẩm

Chỉ May Sợi 40/2 màu trắng tinh đã qua xử lý nhuộm

dùng để may quần áo và váy vóc...