Chi tiết sản phẩm

MFP mạng kiểu dáng đẹp với sản lượng bộ phận ấn tượng lên tới 45 tờ mỗi phút. 

Lợi thế của quét màu cho tài liệu tốt hơn. 

Các tính năng bảo mật nâng cao mà không ảnh hưởng đến hiệu quả sinh thái như tái chế mực 100% và tiêu thụ điện năng thấp.