Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm có những tính năng sau:

  • Kích kê gạch ốp tường với chịu tải tới 95kg)
  • Thi công nhanh hơn,thẳng hơn,đỡ tốn sức.đảm bảo độ chính xác cao
  • Hành trình kích 10.5cm.
  • Chiều cao tối thiểu có thể đút được kích vào là 1cm.
  • Thương hiệu: LO’MASTER
  • Kích được Hội điện nước khuyên dùng