Kiểm nghiệm mẫu


(0*)
Chưa có đánh giá | Đánh giá ngay

 Eurofins Sắc Ký Hải Đăng là một trong những công ty đi đầu trong lĩnh vực kiểm nghiệm thực phẩm tại Việt Nam

 1. Kiểm nghiệm thực phẩm là gì?

Kiểm nghiệm thực phẩm là một hình thức kiểm soát chất lượng thực phẩm, nhằm đảm bảo uy tín của nhà sản xuất cũng như quyền lợi của người tiêu dùng. Việc kiểm nghiệm thực phẩm phải tuân theo Luật an toàn thực phẩm do Quốc hội ban hành.

Kiểm nghiệm thực phẩm là gì

 1. Tại sao phải kiểm nghiệm?

 • Kiểm nghiệm thực phẩm có vai trò vô cùng quan trọng. Kiểm nghiệm thực phẩm là việc bắt buộc trong quá trình sản xuất.
 • Kiểm nghiệm nguyên liệu để đánh giá nguyên liệu đầu vào có đạt chỉ tiêu chất ...

Chi tiết sản phẩm

 1. Kiểm nghiệm thực phẩm là gì?

Kiểm nghiệm thực phẩm là một hình thức kiểm soát chất lượng thực phẩm, nhằm đảm bảo uy tín của nhà sản xuất cũng như quyền lợi của người tiêu dùng. Việc kiểm nghiệm thực phẩm phải tuân theo Luật an toàn thực phẩm do Quốc hội ban hành.

Kiểm nghiệm thực phẩm là gì

 1. Tại sao phải kiểm nghiệm?

 • Kiểm nghiệm thực phẩm có vai trò vô cùng quan trọng. Kiểm nghiệm thực phẩm là việc bắt buộc trong quá trình sản xuất.
 • Kiểm nghiệm nguyên liệu để đánh giá nguyên liệu đầu vào có đạt chỉ tiêu chất lượng không.
 • Kiểm nghiệm thành phẩm và bán thành phẩm nhằm khẳng định phương pháp sản xuất đã đạt tối ưu và đạt an toàn thực phẩm.
 • Ngoài ra kết quả kiểm nghiệm cũng thể hiện đặc điểm nổi trội của sản phẩm.
 • Trước khi tiến hành công bố nguyễn liệu thực phẩm, thực phẩm nhập khẩu, thực phẩm sản xuất trong nước đều phải tiến hành kiểm nghiệm thực phẩm định kỳ.
 1. Kiểm nghiệm những gì?

Khi kiểm nghiệm thực phẩm, thông thường sẽ tiến hành kiểm nghiệm các nhóm chỉ tiêu sau (những chỉ tiêu khác nhau có thể khác nhau, tùy thuộc vào từng loại sản phẩm):

Ngoài ra, còn cần kiểm nghiệm chất lượng bao bì hoặc các chỉ tiêu theo qui định cho một số loại sản phẩm, nền mẫu riêng biệt.

Eurofins Sắc Ký Hải Đăng hoàn toàn có thể kiểm nghiệm các nhóm chỉ tiêu trên, nhưng không giới hạn ở đó, chúng tôi có mạng lưới hơn 800 phòng thí nghiệm trên hơn 47 quốc gia. Với năng lực kiểm nghiệm quốc tế, chúng tôi cam đoan có thể đáp ứng mọi nhu cầu về kiểm nghiệm của khách hàng.

 1. Kiểm nghiệm thực phẩm ở đâu?

Eurofins Sắc Ký Hải Đăng là một trong những công ty đi đầu trong lĩnh vực kiểm nghiệm thực phẩm tại Việt Nam.

Với năng lực kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm đạt chuẩn quốc tế, đội ngũ chuyên gia dày dạn kinh nghiệm, hệ thống phòng thí nghiệm của tập đoàn Eurofins hoạt động trên 47 quốc gia, cùng các lợi thế địa phương và các chứng chỉ công nhận đạt được, Eurofins Sắc Ký Hải Đăng cam kết đưa đến cho khách hàng dịch vụ kiểm nghiệm tốt nhất, với mức chi phí phù hợp, thời gian trả kết quả nhanh chóng. Kết quả kiểm nghiệm của Eurofins Sắc Ký Hải Đăng được công nhận rộng rãi trong và ngoài nước, đảm bảo yêu cầu sản xuất cũng như nhu cầu kiểm nghiệm xuất nhập khẩu của mọi khách hàng hoạt động trong các lĩnh vực liên quan đến sức khỏe con người. 

Eurofins phân tích tất cả những khía cạnh tác động đến sức khỏe và an toàn con người!

-----------------------------