Chi tiết sản phẩm

Thành phần tinh bột: 86% min 

Độ ẩm: 13.5% max

Độ PH: 6-7%

Màu trắng tinh khiết: 96% min

Thành phần sợi: 0.2% max,

Đóng gói: túi 1 kg