Chi tiết sản phẩm


Theo quan niệm dân gian, đặt biểu tượng Dê phong thủy ở hai bên đầu giường của người bệnh có tác dụng mang lại sức khỏe và giúp người bệnh nhanh chóng hồi phục. Và khi công việc của bạn không thuận lợi hoặc bạn bị nhiều điều thị phi của tiểu nhân, hãy sử dụng biểu tượng Dê hóa giải tình trạng đang gặp phải.