Cập nhật tình hình thông quan tại các cửa khẩu tỉnh Quảng Ninh ngày 26/4/2022

(27-04-2022)
Sở Công Thương Cần Thơ kính gửi các doanh nghiệp thông tin từ Sở Công Thương Quảng Ninh về tình hình thông quan tại các cửa khẩu.

Tình hình hoạt động tại cửa khẩu, lối mở biên giới  (Tính từ 08h00’ đến 18h00’ ngày 26/4/2022):

- Cửa khẩu Bắc Luân I, Bắc Luân II; km3+4 (Móng Cái):

(1) Tại cửa khẩu Bắc Luân 2: (i) Nhập cảnh: 11 xe không hàng (xe Việt Nam); (ii) Xuất cảnh: 30 xe (xe Trung Quốc), trong đó: 01 xe có hàng và 29 xe không hàng.

(2) Tại Lối mở cầu phao Km3+4: chưa phát sinh tình hình.

- Cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu: Xuất cảnh: 11 xe không hàng (xe  Trung Quốc).

- Cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà: chưa phát sinh tình hình.

 Tình hình hàng hóa chờ thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới Quảng Ninh (tính đến  18h00 ngày 26/4/2022):

Tổng lượng xe đang chờ thông quan tại các cửa khẩu, lối mở biên giới Quảng Ninh là 373 xe (giảm 02 xe so với ngày 25/4/2022), trong đó:

- Tại thành phố Móng Cái: lượng xe đang chờ thông quan là là 373 xe (giảm 02 xe so với ngày 25/4/2022).

+ Cửa khẩu Bắc Luân: 46 xe, giảm 01 xe;

+ Lối mở biên giới Km3+4: 323 xe, giảm 01 xe;

+ Bãi kiểm tra hàng xuất khẩu Công ty Cát Vận: 04 xe, không tăng giảm;

+ Bãi kiểm tra hàng Công ty Hoàng Tiến; Bãi kiểm tra hàng Công ty Tây Bắc và Bãi kiểm tra hàng xuất khẩu Công ty Trí Đức: 0 xe;

- Tại cửa khẩu Hoành Mô: 0 xe.

- Tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh: 0 xe.

Tính đến 18h00 ngày 26/4/2022: Lượng xe thông quan là 30 xe (trong đó: xe có hàng: 01 xe; xe không hàng: 29 xe); Lượng xe tăng thêm: không phát sinh.

Từ sáng ngày 26/4/2022, phía bạn (Trung Quốc) đã thông quan lại cửa khẩu Bắc Luân 2 và cửa khẩu Hoành Mô (Bình Liêu. Trước mắt thông quan xe (không hàng) của 2 bên về nước.

Ngày 25/4/2022, UBND thành phố Móng Cái đã ban hành Phương án Kiểm soát dịch bệnh, đảm bảo “Vùng xanh an toàn”, thông quan hàng hóa trong khu vực Cửa khẩu cầu Bắc Luân II và Lối mở Km3+4 Hải Yên. Thành phố sẽ tiếp tục trao đổi thường nhật với Ban Ngoại vụ, Kiều vụ và Cục Thương vụ và Quản lý cửa khẩu Đông Hưng để kịp thời nắm bắt tình hình, thông tin về tình hình cửa khẩu, lối mở phù hợp.

Thành phố cũng chỉ đạo Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Móng Cái tiếp tục phối hợp với các ngành khối cửa khẩu triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 nghiêm ngặt, hiệu quả tại cửa khẩu cầu Bắc Luân II, Lối mở Km3+4 Hải Yên.

Trân trọng cảm ơn doanh nghiệp đã đọc tin./.