Phát động “Tháng khuyến mại tập trung” năm 2020 trên địa bàn thành phố Cần Thơ

(15-07-2020)
Ngày 01 tháng 7 năm 2020, Sở Công Thương thành phố Cần Thơ tổ chức phát động “Tháng Khuyến mại tập trung” năm 2020 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Ảnh: Ông Nguyễn Minh Toại, Giám đốc Sở Công Thương

phát biểu khai mạc, phát động chương trình Tháng khuyến mại tập trung năm 2020

 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ; Quyết định số 1635/QĐ-BCT ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Bộ Công Thương về việc tổ chức “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2020”.

 

Buổi lễ phát động có sự tham dự của ông Nguyễn Minh Toại, Giám đốc Sở Công Thương, Đại diện Lãnh đạo Cục Quản lý thị trường; các Đội Quản lý thị trường, Lãnh đạo Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Lãnh đạo các Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế và hạ tầng, các Ban Quản lý các chợ, Lãnh đạo các Siêu thị, trung tâm thương mại, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố và các cơ quan báo đài đến tham dự và đưa tin.

 

Ông Nguyễn Minh Toại, Giám đốc Sở Công Thương phát biểu khai mạc, phát động chương trình Tháng khuyến mại tập trung năm 2020 trên địa bàn thành phố Cần Thơ, được tổ chức trên cơ sở kết hợp các hoạt động thương mại truyền thống và thương mại điện tử để tạo sức lan tỏa và thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong mọi lĩnh vực với mục đích kích cầu thị trường tiêu dùng trong nước, đẩy mạnh hoạt động sản xuất và kinh doanh, góp phần tạo hiệu ứng chung để từng bước khôi phục lại nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi dịch Covid 19, hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế của đất nước theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.

 
Tại lễ phát động, ông Trần Lê Bình, Phó Giám đốc Sở Công Thương đã thông qua nội dung Quyết định số 635/QĐ-BCT ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Bộ Công Thương về việc tổ chức “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2020” và Kế hoạch 1572/KH-SCT ngày 25 tháng 6 năm 2020 của Sở Công Thương thành phố Cần Thơ về việc tổ chức tháng khuyến mại tập trung trên địa bàn thành phố Cần Thơ, theo đó Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân quận/ huyện, các Hiệp hội, cơ quan báo đài để phát động, hướng dẫn và hỗ trợ các doanh nghiệp (thương nhân) căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành để chủ động xây dựng, triển khai các chương trình, hoạt động khuyến mại (trong thời gian của Tháng khuyến mại) để khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ mà mình kinh doanh nhằm quảng cáo sản phẩm mới, sản phẩm hiện có của doanh nghiệp, thúc đẩy bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hiện có, góp phần đảm bảo và tăng trưởng doanh thu, giúp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được đẩy mạnh và phát triển, đưa thương hiệu và các mặt hàng của doanh nghiệp đến gần hơn với khách hàng. Nội dung chương trình cụ thể như sau:

 

1. Thời gian thực hiện: từ ngày 01 tháng 7 đến ngày 31 tháng 7 năm 2020.

 

2. Các chương trình, hoạt động khuyến mại được áp dụng: Theo tất cả các hình thức khuyến mại quy định tại Điều 92 Luật Thương mại và Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

 

3. Hạn mức tối đa giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: là 100% (Theo quy định tại khoản 4 Điều 6 và khoản 2 Điều 7 Nghị định 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ).

 

4. Đối tượng tham gia: tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế (thương nhân).

 

5. Phạm vi: Trên toàn quốc.

 

6. Cách thức tham gia: Trước khi thực hiện các chương trình khuyến mại nhằm tham gia Tháng khuyến mại tập trung Quốc gia 2020, doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các thủ tục hành chính (thông báo/đăng ký hoạt động khuyến mại) theo quy định tại Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ).

 

Việc thực hiện chương trình tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển thương hiệu, tăng cường sản xuất kinh doanh, tích cực quản bá sản phẩm; kích cầu tiêu dùng và tạo tiền đề cho việc tiếp tục thực hiện chương trình vào những năm tiếp theo./.

 

Văn phòng Sở Công Thương

Nguồn Trang thông tin điện tử Sở Công Thương thành phố Cần Thơ