Thông tin mới về kiểm soát nhập khẩu bún, phở, miến vào Châu Âu

(15-06-2022)
Sở Công Thương Cần Thơ kính gửi các doanh nghiệp cập nhật mới quy định kiểm soát an toàn thực phẩm của Châu Âu, thông tin do Thương vụ Việt Nam tại Bỉ, Luxembourg và EU cung cấp.

Ngày 13/6/2022 EU đã đăng công báo Quy định (EU) 2022/913 ngày 30 tháng 5 năm 2022 sửa đổi Quy định mới về các biện pháp khẩn cấp kiểm soát thực phẩm xuất khẩu vào EU. Quy định có hiệu lực từ 3/7/2022.

Theo đó, EU đã  chính thức đưa các loại bún, miến, phở ra khỏi danh sách mục quy định bổ sung giấy Chứng nhận An toàn thực phẩm theo Phụ lục 2 Quy định số (EU) 2011/2246 sửa đổi Quy định (EU) 2019/1793.

EU tiếp tục duy trì việc yêu cầu bổ sung Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm với các lô hàng mỳ ăn liền có nguồn gốc từ Việt Nam trong thành phần có chứa gia vị và một số nguyên liệu, phụ gia khác.  EU vẫn tiếp tục duy trì thanh long trong danh mục yêu cầu bổ sung dùng giấy Chứng nhận An toàn thực phẩm theo Phụ lục 2 Quy định số (EU) 2021/2246 sửa đổi bổ sung Quy định (EU) 2019/1793, với lý do thanh long vẫn còn nguy cơ cao an toàn thực phẩm và tần suất các lô hàng bị cảnh báo chưa có nhiều tiền bộ. Các nhóm rau gia vị vẫn bị duy trì tấn suất kiểm tra tại biên giới EU là 50%.

Như vậy từ ngày 3 tháng 7 năm 2022, các lô hàng bún miến phở xuất khẩu sang EU không cần bổ sung giấy Chứng nhận an toàn thực phẩm do Bộ Công Thương cấp và cũng không bị kiểm soát tại cửa khẩu của EU. Nhóm mỳ ăn liền chứa gia vị và nước sốt (HS 19023012030) vẫn cần giấy chứng nhận của Bộ Công Thương.

Chi tiết tham khảo tại đường link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.158.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A158%3ATOCac

Với việc kịp thời thành lập bộ phận cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm với nhóm bún, miến, phở và những chỉ đạo kịp thời của Bộ trưởng, Lãnh đạo Bộ Công Thương, sự phối hợp hiệu quả của các Thương vụ Việt Nam tại khu vực Châu Âu trong đàm phán, EU đã ghi nhận sự kiểm soát an toàn thực phẩm của Bộ Công Thương nói riêng và Việt Nam nói chung và có những sửa đổi nhất định về quy định kiểm soát khẩn cấp thực phẩm.

Trân trọng cảm ơn doanh nghiệp đã đọc tin./.