Thông tư quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động
31-12-2015
31-03-2016
Tải về

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
19-11-2015
05-01-2016
Tải về

Thông tư quy định về quản lý website thương mại điện tử
05-12-2014
20-01-2015
Tải về

Nghị định quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện
09-05-2014
09-05-2014
Tải về

Thông tư quy định thủ tục thông báo, đăng ký và công bố thông tin liên quan đến website thương mại điện tử
20-06-2013
01-07-2013
Tải về

Nghị định số 52⁄2013⁄NĐ-CP về thương mại điện tử
16-05-2013
01-07-2013
Tải về

Thông tư số 46⁄2010⁄TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ Công Thương Quy định về quản lý hoạt động của các website thương mại điện tử bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ.
31-12-2010
01-06-2011
Tải về

LUẬT BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG
30-11-2010
01-07-2011
Tải về

Nghị định số 51⁄2010⁄NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
14-05-2010
14-05-2010
Tải về

Thông tư số 09⁄2008⁄TT-BCT của Bộ Công Thương hướng dẫn Nghị định thương mại điện tử về cung cấp thông tin và giao kết hợp đồng trên website thương mại điện tử
21-07-2008
21-07-2008
Tải về

Luật giao dịch điện tử
29-11-2005
29-11-2005
Tải về