Nghị định 19/VBHN-BCT: Nghị định quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện


Còn hiệu lực
19/VBHN-BCT
Nghị định quy định chi tiết ...
09-05-2014
09-05-2014
Nghị định
Bộ Công Thương
Vũ Huy Hoàng
Bộ trưởng