Nghị định 124/2015/NĐ-CP: Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng


Còn hiệu lực
124/2015/NĐ-CP
Nghị định sửa đổi, bổ sung ...
19-11-2015
05-01-2016
Nghị định
Chính phủ
Nguyễn Tấn Dũng
Thủ Tướng